Семінари з питань управління якістю, безпечністю харчових продуктів, менеджменту ризиків, екологічного управління, управління безпекою та гігієною праці, внутрішніх аудитів  проводимо як на власній базі, так і з виїздом на Ваше підприємство.
Програма семінару формується в залежності від Ваших потреб. Проводиться роз’яснення вимог стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, ISO 19011, ISO 31000, документів з санітарії та GMP, BRC, IFC та ін.

Навчання внутрішніх аудиторів систем управління:

На цей час відсутні нормативні вимоги до обсягу навчання внутрішніх аудиторів (як в Україні, так і в світі), тобто, кожна організація сама повинна визначати, яке навчання необхідно пройти її працівникам для набуття статусу внутрішнього аудитора. Але в стандартах на системи управління є посилання на стандарт ISO 19011 “Настанови щодо проведення аудитів систем управління”, який містить рекомендації також стосовно компетентності та методів оцінювання аудиторів.

Саме на принципах, викладених в цьому стандарті, повинно базуватися навчання внутрішніх аудиторів. Навчання внутрішніх аудиторів в
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» є достатнім для підготовки внутрішніх аудиторів та організації процесу внутрішніх аудитів на Вашому підприємстві, та включає теоретичну підготовку та практичні заняття, розгляд фактичних ситуацій під час аудиту, складання необхідних протоколів аудиту.

Будь-які побажання й пропозиції із приводу участі в семінарах або проведення виїзного семінару на Вашому підприємстві направляйте нам по електронній пошті: dep14@csm.kiev.ua

Останні проведені семінари:

  • 23 червня 2021 року проведено семінар «Вимоги до системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2015. Ризик-орієнтований менеджмент.Проведення внутрішніх аудитівзгідно з ДСТУ ISO 19011:2019» для працівників ТОВ «ДАРПАК», м. Київ.
  • 07 жовтня 2020 року проведено семінар «Системи управління безпечністю харчових продуктів згідно з вимогами  ISO 22000:2018 та ISO/TS 22002-1:2009. Планування та проведення внутрішніх аудитів системи управління згідно з настановами ISO 19011:2018» для  працівників ТОВ «ВЕЛ МІТ», Київська обл.
  • 26-29 серпня 2020 проведено семінар «Вимоги до системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2015. Ризик-орієнтований менеджмент. Технічний регламент законодавчо регульованих  засобів вимірювальної техніки» для 15 працівників ТОВ “НД ПРОДАКШН”, м. Київ.

Загалом фахівцями Центру було проведено більше 200 профільних навчальних заходів щодо систем управління.