Сертифікація систем управління проводиться згідно з чинним в органі сертифікації ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» «Порядком сертифікації систем управління».

Роботи з сертифікації розпочинаються після подння заявки та опитувальної анкети в орган сертифікації та складаються з двох етапів:

  •      Перший етап аудиту – Проведення попередньої оцінки системи управління (оцінка документації та, за потреби, попередній аудит підприємства).
  •      Другий етап аудиту – Проведення остаточної перевірки системи управління (аудит «на місті»).

У разі позитивного висновку за результатами аудиту підприємству видається сертифікат на строк до 3-х років. Протягом терміну дії сертифікату орган сертифікації здійснює щорічні наглядові аудити сертифікованої системи управління. В останній рік дії сертифікату проводиться ресертифікаційний аудит з метою видачі сертифікату на новий строк.

Для проходження сертифікації заповнить, будь ласка, заявку та відповідну опитувальну анкету:

 В додатках до Порядку сертифікації систем управління та опитувальній анкеті наведені документи, які необхідно подати в орган сертифікації для проведення першого етапу аудиту (попередньої оцінки документації системи управління).Терміни проведення та вартість робіт з сертифікації СУ визначається згідно з затвердженими «Правилами визначення тривалості та вартості робіт з сертифікації систем управління», ознайомитися з якими Ви можете в органі сертифікації. Також можна отримати інформацію про вартість та тривалість сертифікації СУ Вашого підприємства, надіславши запит на адресу dep14@csm.kiev.ua з указанням:

  • назви системи управління (позначення стандарту, на відповідність якому бажаєте отримати сертифікацію),
  • кількості працівників підприємства, охоплених конкретною системою управління,
  • сфери діяльності підприємства (інформація про продукцію, послуги, процеси),
  • наявність та кількість додаткових філій, виробничих майданчиків, їх місцерозташування (віддаленість, необхідність відряджень).

«Правила інформування про сертифікацію системи управління. Опис та правила застосування знаку сертифікації систем управління та логотипу органу сертифікації ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» IН-3/6/1/14-01-17.