Сертифікація систем управління проводиться згідно з чинним в органі сертифікації ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» «Порядком сертифікації систем управління».

Роботи з сертифікації розпочинаються після подння заявки та опитувальної анкети в орган сертифікації та складаються з двох етапів:

  •      Перший етап аудиту – Проведення попередньої оцінки системи управління (оцінка документації та, за потреби, попередній аудит підприємства).
  •      Другий етап аудиту – Проведення остаточної перевірки системи управління (аудит «на місті»).

У разі позитивного висновку за результатами аудиту підприємству видається сертифікат на строк до 3-х років. Протягом терміну дії сертифікату орган сертифікації здійснює щорічні наглядові аудити сертифікованої системи управління. В останній рік дії сертифікату проводиться ресертифікаційний аудит з метою видачі сертифікату на новий строк.

Для проходження сертифікації заповнить, будь ласка, заявку та відповідну опитувальну анкету:

 В додатках до Порядку сертифікації систем управління та опитувальній анкеті наведені документи, які необхідно подати в орган сертифікації для проведення першого етапу аудиту (попередньої оцінки документації системи управління).Терміни проведення та вартість робіт з сертифікації СУ визначається згідно з затвердженими «Правилами визначення тривалості та вартості робіт з сертифікації систем управління», ознайомитися з якими Ви можете в органі сертифікації. Також можна отримати інформацію про вартість та тривалість сертифікації СУ Вашого підприємства, надіславши запит на адресу dep14@csm.kiev.ua з указанням:

  • назви системи управління (позначення стандарту, на відповідність якому бажаєте отримати сертифікацію),
  • кількості працівників підприємства, охоплених конкретною системою управління,
  • сфери діяльності підприємства (інформація про продукцію, послуги, процеси),
  • наявність та кількість додаткових філій, виробничих майданчиків, їх місцерозташування (віддаленість, необхідність відряджень).

Ознайомтесь з інструкцією «Правила інформування про сертифікацію системи управління. Опис та правила застосування знаку сертифікації систем управління та логотипу органу сертифікації ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» IН-3.6.1/14-01-23.