Сертифікація систем управління проводиться згідно з чинним в органі сертифікації ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» «Порядком сертифікації систем управління».

Роботи з сертифікації розпочинаються після подння заявки та опитувальної анкети в орган сертифікації та складаються з двох етапів:

 •      Перший етап аудиту – Проведення попередньої оцінки системи управління (оцінка документації та, за потреби, попередній аудит підприємства).
 •      Другий етап аудиту – Проведення остаточної перевірки системи управління (аудит «на місті»).

У разі позитивного висновку за результатами аудиту підприємству видається сертифікат на строк до 3-х років. Протягом терміну дії сертифікату орган сертифікації здійснює щорічні наглядові аудити сертифікованої системи управління. В останній рік дії сертифікату проводиться ресертифікаційний аудит з метою видачі сертифікату на новий строк.

Для проходження сертифікації заповнить, будь ласка, заявку та відповідну опитувальну анкету:

 • для сертифікації системи управління якістю на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 – Опитувальна анкета ISO 9001:2015.doc;
 • для сертифікації системи управління якістю на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13485:2018 – Опитувальна анкета ISO 13485:2016.doc;
 • для сертифікації системи екологічного управління на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 – Опитувальна анкета ISO 14001:2015.doc;
 • для сертифікації системи керування безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 22000:2019 – Анкета ДСТУ ISO 22000:2019.doc;
 • для сертифікації системи управління охороною здоров’я та безпекою праці на відповідність ДСТУ ISO 45001:2019 – Опитувальна анкета ISO 45001:2018;
 • для сертифікації системи управління вимогам ДСТУ EN ISO 22716:2015 “Косметика. Належна виробнича практика (GMP). Настанови з належної виробничої практики” – Анкета ДСТУ EN ISO 22716:2015.

 В додатках до Порядку сертифікації систем управління та опитувальній анкеті наведені документи, які необхідно подати в орган сертифікації для проведення першого етапу аудиту (попередньої оцінки документації системи управління).Терміни проведення та вартість робіт з сертифікації СУ визначається згідно з затвердженими «Правилами визначення тривалості та вартості робіт з сертифікації систем управління», ознайомитися з якими Ви можете в органі сертифікації. Також можна отримати інформацію про вартість та тривалість сертифікації СУ Вашого підприємства, надіславши запит на адресу dep14@csm.kiev.ua із зазначенням:

 • назви системи управління (позначення стандарту, на відповідність якому бажаєте отримати сертифікацію),
 • кількості працівників підприємства, охоплених конкретною системою управління,
 • сфери діяльності підприємства (інформація про продукцію, послуги, процеси),
 • наявність та кількість додаткових філій, виробничих майданчиків, їх місцерозташування (віддаленість, необхідність відряджень).

Ознайомтесь з інструкцією «Правила інформування про сертифікацію системи управління. Опис та правила застосування знаку сертифікації систем управління та логотипу органу сертифікації ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» IН-3.6.1/14-01-23.