ISO 45001

Постійне зростання масштабів виробництва та технологічних можливостей призводить до збільшення масштабів наслідків від надзвичайних ситуацій та небезпек для здоров’я та життя працівників, насамперед тих, хто виконує роботи з підвищеною небезпекою. Особливо високий ступінь ризику на підприємствах нафтогазового комплексу, добувної та хімічної галузей промисловості, будівельної індустрії. Наразі організації прагнуть, з одного боку, зменшити витрати, пов’язані з охороною здоров’я та безпекою праці, з іншого боку – підвищити безпеку виробництва, ефективно керуючи пов’язаними з ним ризиками для людини, й одночасно поліпшити корпоративний імідж. З цією метою підприємства впроваджують у себе системи управління охороною здоров’я та безпекою праці, орієнтуючись на вимоги ДСТУ  ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT).

Організації несуть відповідальність за здоров’я й безпеку своїх працівників і тих на кого так чи інакше впливає діяльність організації. Ця відповідальність поширюється на підтримку й захист їхнього фізичного та психічного здоров’я. Застосування системи управління охороною здоров’я та безпекою праці (ОЗіБП) спрямоване на те, щоб дати змогу організації створити безпечні та здорові умови праці на робочому місці, запобігти виробничим травмам і погіршенню стану здоров’я, а також постійно поліпшувати дієвість у сфері ОЗіБП.

Також радимо організаціям під час впровадження системи управління звернути увагу на пов’язаний документ ISO/PAS 45005:2020 «Управління охороною здоров’я та безпекою праці. Загальні настанови щодо безпечної роботи під час пандемії COVID-19».

Сертифікація системи управління охороною здоров’я та безпекою праці
в ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» додає впевненість у її відповідності вимогам та цінність для зацікавлених сторін.