Аудит виробництв з метою сертифікації продукції в Системі добровільної сертифікації УкрСЕПРО проводиться відповідно до вимог «Порядку проведення сертифікації продукції».

Аудит виробництва проводиться з метою встановлення відповідності фактичного стану виробництва вимогам документації, підтвердження можливості підприємства виробляти продукцію та надавати послуги/виконувати роботи відповідно до вимог нормативної документації

Аудит виробництва складається з таких етапів:

– попередня оцінка (аналіз опитувальної анкети та документації, наданої разом із анкетою);

– перевірка і оцінювання виробництва;

– оформлення результатів аудиту виробництва.

В залежності від виду продукції, особливостей її виробництва та застосованої схеми сертифікації програма може містити елементи системи управління згідно з

вимогами ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 13485 або ДСТУ ISO 22000.

Під час перевірки «на місці» фахівцями органу сертифікації (ОС) збираються фактичні дані про виробництво та систему управління шляхом:

– опитувань персоналу підприємства та аналізу його діяльності;

– аналізу документації що використовується на підприємстві;

– аналізу дотримання технологічних процесів, відповідності і стану

технологічного обладнання та засобів контролю, стану підготовки персоналу;

– здійснення спостережень за діяльністю функціональних підрозділів та аналізу цієї діяльності;

– аналізу заходів щодо забезпечення умов виробництва встановленим вимогам;

– аналізу наявності рекламацій та реагування на них тощо.

Результати аудиту оформлюються звітом, який надається заявнику та ОС і аналізується під час прийняття рішення щодо сертифікації продукції.