18.02.2022 Розширено сферу акредитації Органа сертифікації систем управління
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» стосовно діяльності з сертифікації систем екологічного управління у відповідності до вимог ДСТУ ISO 14001:2015, ISO 14001:2015 в галузі 4 «Текстильне виробництво та виробництво одягу» (галузь діяльності згідно з класифіктором КВЕД ДК 009:2010 – 13, 14) та стосовно діяльності з сертифікації систем управління охороною здоров’я та безпекою праці у відповідності до вимог ДСТУ ISO 45001:2019, ISO 45001:2018 в галузі 16 “Виробництво цементу та виробів з нього” (галузі діяльності згідно з класифіктором КВЕД ДК 009:2010 – 23.5 та 23.6).

Див. оновлену сферу акредитації