03.08.2021 Розширено сферу акредитації Органа сертифікації систем управління ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» стосовно діяльності з сертифікації систем екологічного управління у відповідності до вимог ДСТУ ISO 14001:2015, ISO 14001:2015 в галузі 9 «Типографії» (галузь діяльності згідно з класифіктором КВЕД ДК 009:2010 – 18) та 23 “Виробництво не класифіковано в інших рубриках” (галузі діяльності згідно з класифіктором КВЕД ДК 009:2010 – 31, 32, 33.19).

Див. Доповнення до сфери акредитації…