Метою органу сертифікації систем управління в сфері якості є надання високоякісних послуг з оцінювання відповідності згідно з вимогами законодавчих та нормативних документів, постійне підвищення довіри до діяльності з оцінювання відповідності, задоволеності замовників і інших зацікавлених сторін та, завдяки цьому, підтримання авторитета ДП «Укрметртестстандарт», як провідного органу сертифікації на міжнародному рівні.

Досягнення цієї  мети базується на дотриманні наступних принципів:

Неупередженість:

 • орган сертифікації забезпечує можливість доступу до власних послуг та рівних прав для всіх замовників, в не залежності від розміру, форми власності та членства їх у будь-яких асоціаціях;
 • забезпечує недискримінаційний, об’єктивний та неупереджений підхід під час оцінювання;
 • орган сертифікації дотримується критеріїв оцінювання, що відповідають чинним нормативним документам на системи управління, та обмежує свої вимоги цими критеріями;
 • орган сертифікації дотримується чинних порядків та правил сертифікації;
 • орган сертифікації встановлює вартість робіт у відповідності з затвердженими нормативами, не висуває неправомочні фінансові умови;
 • виключає можливість будь якого, комерційного, фінансового або іншого тиску, який може вплинути на прийняття рішення, а також відсутність прямого або прихованого зв’язку, пов’язаного з розроблянням, запровадженням або підтримуванням об’єкту оцінювання відповідності;
 • орган сертифікації визначає, аналізує та документує можливі конфлікти інтересів, що можуть виникнути через його взаємовідносини та створити загрозу неупередженості; та демонструє, як він усуває чи унайменшує такі загрози;
 • орган сертифікації залучає до встановлення політики та контролювання неупередженості власної діяльності всі зацікавлені сторони завдяки функціонуванню комітету забезпечення неупередженості – Ради органу сертифікації.

Компетентність:

 • орган сертифікації доручає роботи з сертифікації кваліфікованому персоналу, що відповідає встановленим критеріям компетентності, та постійно підвищує кваліфікацію співробітників.

Відповідальність:

 • орган сертифікації відповідає за прийняті ним рішення щодо сертифікації та за оцінювання достатності об’єктивних доказів, на яких ґрунтовано рішення щодо сертифікації.

Відкритість:

 • орган сертифікації забезпечує загальний доступ до інформації про процеси аудиту та сертифікації, а також про стан сертифікації будь-якої організації  шляхом оприлюднення інформації на власному сайті в мережі Інтернет або надання на запит.

Конфіденційність:

 • орган сертифікації забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від замовника у процесі сертифікації, яка є власністю замовника, при цьому інформація про замовника, отримана з інших джерел (від скаржника, або регуляторного органу), теж є конфіденційною.

Реагування на скарги:

 • орган сертифікації забезпечує реєстрацію, неупереджене та об’єктивне розглядання будь-яких скарг, апеляцій замовників, та інших спірних питань стосовно сертифікації систем управління незалежною апеляційною комісію, і, в разі визнання їх обґрунтованими, належно враховує та докладає всіх зусиль, щоб задовольнити.

Зберігання зареєстрованих даних:

 • орган сертифікації забезпечує належне зберігання даних щодо сертифікації протягом часу, що дорівнює тривалості поточного циклу сертифікації плюс один повний цикл з обмеженням доступу до них та дотриманням умов конфіденційності.

Ризик-орієнтований підхід:

 • орган сертифікації виявляє, аналізує ризики, пов’язані із діяльністю з сертифікації, та запроваджує заходи керування для їх усунення, мінімізації чи зменшення можливих негативних наслідків.

Керівництво Органу сертифікації зобов’язується:

 • забезпечувати функціонування та підтримання  системи управління якістю органу з сертифікації згідно з вимогами стандартів серії ISO/IEC 17021 та ISO/TS 22003;
 • поширювати цю політику та забезпечувати виконання її та всіх вимог системи управління якістю персоналом органу сертифікації;
 • щонайменше 1 раз на рік здійснювати критичне аналізування системи управління якістю органу сертифікації, включаючи аналізування політики та цілей в сфері якості органа сертифікації з погляду їх актуальності та придатності, та приймати рішення з метою удосконалення системи управління якістю та поліпшення її результативності.

Ця Політика базується на Політиці в сфері якості ДП «Укрметртестстандарт», визначеній  Генеральним директором ДП «Укрметртестстандарт», та конкретизує її положення стосовно діяльності з оцінювання відповідності систем управління.

23.06.2016 р.  Заступник керівника органа сертифікації В.Д. Ример