Метою органу з сертифікації систем управління в сфері якості є надання високоякісних послуг з оцінювання відповідності згідно з вимогами законодавчих і нормативних документів, постійне підвищення довіри до діяльності з оцінювання відповідності, задоволеності замовників та інших заінтересованих сторін та, завдяки цьому, підтримання авторитету ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», як провідного органу з сертифікації на міжнародному рівні.

Досягнення цієї мети ґрунтується на дотриманні таких принципів:

 • неупередженість
 • орган з сертифікації забезпечує можливість доступу до власних послуг та рівних прав для всіх клієнтів, незалежно від розміру та форми власності;
 • забезпечує недискримінаційний, об’єктивний та неупереджений підхід під час оцінювання;
 • орган з сертифікації дотримується критеріїв оцінювання, визначених чинними нормативними документами щодо систем управління;
 • орган з сертифікації неухильно дотримується чинних порядків і правил сертифікації;
 • орган з сертифікації встановлює вартість робіт відповідно до затверджених нормативів без отримання будь-яких неправомірних вигод;
 • виключає можливість будь якого, комерційного, фінансового або іншого тиску, який може вплинути на ухвалення рішення, а також відсутність прямого або прихованого зв’язку, пов’язаного з розробленням, запровадженням і підтримуванням об’єкту оцінювання відповідності;
 • орган з сертифікації визначає, аналізує та документує можливі конфлікти інтересів, що можуть виникнути через його взаємовідносини та створити загрозу неупередженості; та демонструє, як він усуває чи зменшує такі загрози;
 • орган з сертифікації залучає до контролювання неупередженості власної діяльності всі заінтересовані сторони завдяки функціюванню комітету забезпечення неупередженості – Ради органу сертифікації.
 • компетентність
 • орган з сертифікації доручає роботи з сертифікації компетентному персоналу, який відповідає встановленим критеріям компетентності;
 • відповідальність
 • орган з сертифікації відповідає за ухвалені ним рішення щодо сертифікації та за оцінювання достатності об’єктивних доказів, на яких ґрунтовано рішення щодо сертифікації.
 • відкритість
 • орган з сертифікації забезпечує загальний доступ до інформації про процеси аудиту та сертифікації, а також про стан сертифікації будь-якої організації через оприлюднення інформації на власному сайті в мережі Інтернет або надання її на запит.
 • конфіденційність
 • орган з сертифікації забезпечує конфіденційність інформації про клієнта, отриманої або створеної під час виконання діяльності з сертифікації, крім загальнодоступної; при цьому інформація про клієнта, отримана з інших джерел (від скаржника або регуляторного органу), теж вважається конфіденційною.
 • реагування на скарги
 • орган з сертифікації забезпечує реєстрацію, неупереджене та об’єктивне розглядання будь-яких скарг, апеляцій та інших спірних питань стосовно сертифікації систем управління незалежною апеляційною комісію, і, в разі визнання їх обґрунтованими, реагує на них належним чином.
 • зберігання зареєстрованих даних
 • орган з сертифікації забезпечує належне зберігання та захист даних щодо сертифікації протягом часу, що дорівнює тривалості поточного циклу сертифікації плюс один повний цикл з обмеженням доступу до них та дотриманням умов конфіденційності.
 • ризик-орієнтований підхід
 • орган з сертифікації ідентифікує, аналізує та оцінює ризики, пов’язані з діяльністю з сертифікації, а також впроваджує заходи керування для їх запобігання, усунення чи зменшення до прийнятних рівнів.

Керівництво Органу з сертифікації систем управління зобов’язується:

 • забезпечувати функціювання, підтримання та постійне поліпшування  системи управління якістю органу з сертифікації згідно з вимогами стандартів ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1, ISO 22003-1, застосовними вимогами ДСТУ EN ISO/IEC 17020, додатковими вимогами, визначеними документами НААУ, а також документами міжнародних та регіональних організацій EA, IAF, ILAC;
 • поширювати цю політику та забезпечувати дотримання її та всіх вимог системи управління якістю персоналом органу сертифікації;
 • щонайменше 1 раз на рік здійснювати аналізування системи управління якістю органу з сертифікації, охоплюючи аналізування політики та цілей в сфері якості органу з сертифікації з погляду їх актуальності та придатності, та ухвалювати рішення з метою удосконалення системи управління якістю та поліпшення її результативності.

Ця Політика ґрунтується на Політиці в сфері якості ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», визначеній Генеральним директором ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», та конкретизує її положення стосовно діяльності з оцінювання відповідності систем управління.

01.03.2024 р.  Заступник керівника органу з сертифікації Віктор РИМЕР