До відома вітчизняних операторів ринку харчових продуктів!

Орган сертифікації систем управління ДП «Укрметртестстандарт» пропонує 

 СХЕМУ СЕРТИФІКАЦІЇ «ДСТУ ISO 22000 +",спрямовану на підвищення дієвості систем управління безпечністю харчових продуктів та конкурентоспроможності вітчизняних підприємств з ціллю подальшої адаптації до вимог Європейського Союзу. Ця схема передбачає оцінку відповідності систем управління безпечністю харчових продуктів як вимогам ДСТУ ISO 22000:2007, так і вимогам застосовної технічної специфікації ISO/TS 22002 щодо програм-передумов для окремих категорій харчового ланцюга, а також додатковим вимогам, встановленим органом сертифікації. Отримання сертифікату відповідності за цією Схемою також дозволить підприємствам – виробникам максимально задовольняти запити торгівельних мереж.