В багатьох розвинених державах світу органи виконавчої влади активно впроваджують та використовують системи управління якістю з метою покращення обслуговування та захисту інтересів громадян, забезпечення прозорості власної діяльності, поліпшення задоволеності громадян та їх довіри до органів влади. Для полегшення впровадження систем управління якістю у специфічній сфері діяльності органів виконавчої влади, державних установ та організацій, міжнародна організація зі стандартизації ISO розробила міжнародну робочу угоду IWA 4, яка була прийнята в Україні як національний стандарт. З 01.04.2010 р. діє друга редакція цього стандарту ДСТУ IWA 4:2009. «Система управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2008 в суб’єктах місцевого самоврядування»

В Україні також активно розвивається процес впровадження сучасних систем управління в органах виконавчої влади. Завдання щодо впровадження та сертифікації систем управління якістю в сфері державного управління встановлено Постановою КМУ від 11.05.2006 р. № 614 "Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади"

Пропонуємо Вам ознайомитись з „Методичними рекомендаціями щодо розробки та впровадження  систем управління якістю відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 в органах виконавчої влади”, затвердженими спільним наказом Головдержслужби України та Держспоживстандарту України від 31.07.2006 № 273/221

ДП «Укрметртестстандарт», як державна організація, в якій доволі успішно функціонує власна система управління якістю, а також яка має досвід сертифікації систем управління якістю багатьох підприємств, пропонує державним установам науково-методичну допомогу у роз’ясненні вимог міжнародних стандартів на системи управління, організовує семінари, круглі столи, проводить діагностичні аудити та сертифікацію систем управління.